Trung Quốc và Philippines

Việt Nam lên tiếng về hợp tác khai thác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông

Việt Nam cho rằng Trung Quốc và Philippines chỉ có thể hợp tác khai thác dầu khí tại các khu vực mà hai nước này có chủ quyền và quyền chủ quyền theo đúng quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.