Trúc Bạch âm tính

Cảm ơn người dân Thủ đô đã phối hợp nghiêm túc trong phòng, chống dịch

Đánh giá cao các sở ngành, đơn vị liên quan của TP đã nỗ lực trong công tác phòng chống dịch những ngày vừa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã gửi lời cám ơn đến người dân Thủ đô nghiêm túc chấp hành theo quy định, hợp tác phòng chống dịch bệnh.