Trồng nấm rơm

Phẫu thuật cho người bị băng chuyền cắt đứt cánh tay

Anh T. đang cho rơm từ ghe lên băng chuyền thì trượt chân ngã, kẹt tay vào con quay của băng chuyền, khiến cánh tay phải bị cắt đứt lìa.