Triều Tiên bắn thử 3 tên lửa đạn đạo

Triều Tiên tuyên bố “bắn thử 3 tên lửa” là nhằm “diễn tập chống Mỹ”

Ngày 20-7, Triều Tiên tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo được tiến hành vào ngày 19 mô phỏng tấn công công vào sân bay, cảng biển ở Hàn Quốc được quân đội Mỹ sử dụng làm căn cứ.