Triển lãm đồ họa chữ quốc tế

250 tác phẩm ấn tượng tại Triển lãm Đồ họa chữ quốc tế

Từ ngày 30-11 đến ngày 4-12, Triển lãm Đồ họa chữ quốc tế lần thứ 64 đến với công chúng Việt Nam tại Nhà Triển lãm TP Hồ Chí Minh (92 Lê Thánh Tôn, quận 1).


50 quốc gia tham dự Triển lãm Đồ họa chữ quốc tế

Từ ngày 8 đến ngày 12-12, Triển lãm Đồ họa chữ quốc tế lần thứ 63 đến với công chúng Việt Nam tại Nhà Triển lãm TP Hồ Chí Minh (92 Lê Thánh Tôn, quận 1).