Triển lãm công nghiệp dệt may

Cơ hội cho các doanh nghiệp dệt, may mở rộng thị trường

Triển lãm ngành công nghiệp dệt may có quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến 13-4-2019 tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn (SECC) - số 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP Hồ Chí Minh.