Triễn lãm Y tế

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược

Với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng – Đồng bào các dân tộc Miền Trung và Tây Nguyên”, triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược (MEDI-PHARM DANANG 2019) đã thu hút  hơn 100 doanh nghiệp ngành Y trong nước và quốc tế tham dự.