Tri63n lãm tại SECC ngày 13-16.11

450 doanh nghiêp tham gia triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm

Ngày 1-11 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công thương tổ chức cuộc họp giới thiệu triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2019 (Vietnam Foodexpo-2019).