Trần Đình Tâm

Thu tiền khách hàng, "tiện tay" giữ lại gần 1 tỷ tiêu xài

Lợi dụng nhiệm vụ được giao Tâm đã thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về công ty mà giữ lại để tiêu xài cá nhân, tổng cộng 977 triệu đồng.