Trần Thị Yến Minh

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói gì về việc con gái được ‘đổi đất vàng’?10

Về việc con gái được ưu ái đổi đất, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng “bản thân và gia đình nghĩ đơn giản”. Ông Trần Thọ khẳng định rằng, nếu Nhà nước thu hồi và ông sẽ vận động con gái trả …