Trần Thị Kim Loan

16 năm tù cho người vợ đốt chòi định thiêu chồng

Loan và anh Út trong thời gian chung sống thường xuyên mâu thuẫn nên anh Út muốn chia tay với Loan. Sau khi xảy ra xô xát với Loan, anh Út bỏ nhà đi, Loan nhiều lần đi tìm và kêu chồng về  nhưng Út không đồng ý. Biết anh Loan hay về ngủ tại căn chòi lá của chị ruột nên Loan nảy sinh ý định đốt chòi cho bõ tức.