Trần Đức Quận

Đồng chí Trần Đức Quận được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Trần Đức Quận, SN 1967, quê huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; Có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Luật, được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.