Trần Đình Sơn

Nguyên Viện trưởng Viện KSND Đắk Lắk bị khiển trách

Theo kết luận thanh tra, ông Trần Đình Sơn, lúc còn làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã chưa thực hiện hết trách nhiệm nêu gương trong tư cách của người đứng đầu đơn vị; vi phạm quy chế dân chủ, quy chế làm việc của ban cán sự đảng cơ quan. 

Đề nghị kỷ luật nguyên Viện trưởng vì “nhiều vụ án có dấu hiệu tiêu cực”

Ông Trần Đình Sơn (nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk) vừa bị Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Đắk Lắk đề nghị xem xét kỷ luật vì để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác cán bộ, chuyên môn, xây dựng cơ bản….