Trạm giam Mỹ Phước

Trại giam Mỹ Phước đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba

Ngày 22-12, Trại giam Mỹ Phước Bộ Công an tổ chức Kỷ niệm 35 năm thành lập trại giam và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.