Trạm Kiểm Soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang

Một lượng lớn gỗ pơmu được cất giấu cách Trạm Kiểm soát Biên phòng 10m

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ phá rừng pơmu quy mô lớn ở khu vực biên giới xã La Dêê, cơ quan chức năng phát hiện hơn 2m3 gỗ pơmu được cất giấu cách Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang chừng 10m.