Trại hè Truyền thông

Trại hè truyền thông dành cho học sinh

Gần 100 em học sinh cấp 2 và cấp 3 được tuyển chọn từ khắp cả nước sẽ quy tụ về Thủ đô để có 6 ngày liên tiếp sôi động và sáng tạo hết mình với Trại hè Truyền thông lần đầu tiên được tổ chức cho học sinh tại Hà Nội từ ngày 23 đến 28/6.