Trại Tạm giam số 2 CATP Hà Nội

Hăng hái công tác Đoàn, hoàn thành tốt chuyên môn

Luôn hòa nhã trong ứng xử, khích lệ kịp thời giúp họ cũng như phạm nhân thêm niềm tin, động lực cải tạo tốt… Đó là công việc hơn chục năm nay của Trung úy Nguyễn Thị Thanh, cán bộ tiếp dân Trại tạm giam số 2, Công an TP Hà Nội.

Giao lưu Kỷ niệm 25 năm thành lập Cục X16

Tiến tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng - Tổng cục Chính trị CAND (8-11-1991 - 8-11-2016), Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng (X16) và Trại Tạm giam số 2 CATP Hà Nội đã phối hợp tổ chức thành công buổi giao lưu văn hóa - thể thao.