Tổng thu từ khách du lịch đạt 75.783 ngàn tỷ đồng.

Hà Nội dự kiến thu 75 nghìn tỷ từ khách du lịch

Chiều ngày 19-1, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2018.