Tổng rà soát các hồ chứa

Tổng rà soát các hồ chứa, tránh tình trạng như Rào Trăng 3

Dự báo mưa lũ ở miền Trung sẽ còn kéo dài sau ngày 21/10 vì vừa dứt ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh thì đến ngày 22/10, khu vực này lại có mưa trở lại do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc. Điều đáng báo động là các hồ chứa nước tại miền Bắc và miền Trung đã sắp quá tải.