Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám

73 năm, ngày Cách mạng Tháng Tám thành công: “Thời thế” - “thời cơ”, “thời điểm” và “cảm hứng”

Sau gần 3/4 thế kỷ, nhìn lại “Thời điểm” 19-8-1945, ta càng thấy cụ thể hơn, bài học xuất sắc “Lựa thời thế - thời cơ, chọn thời điểm” của Bác và Đảng ta, không chỉ trong cuộc Cách mạng Dân tộc - Dân chủ, mà còn trong toàn bộ Lịch sử Việt Nam hiện đại.

Kế hoạch hoàn hảo tiêu diệt tên mật thám Pắc kê

Căn nhà của ông - người chiến sĩ an ninh lặng thầm đi qua hai cuộc chiến – nằm nép mình trong ngõ nhỏ thuộc phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Tròn chín mươi tuổi, sức khỏe đã suy yếu, nhưng trí tuệ của người chiến sỹ 2 lần cùng đồng đội ghép thuyền, thoát ngục vượt trùng dương mênh mông vẫn minh mẫn…