Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017

TP Cần Thơ tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017

Ngày 12-2, UBND TP Cần Thơ, tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ AN TQnăm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an.