Tổng cục thuế

Đẩy mạnh cải cách hành chính,tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Tổng cục Thuế vừa có văn bản phê duyệt đề án “Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế”.