Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Vi phạm giảm nhờ theo dõi chặt thiết bị giám sát hành trình

Theo kết quả thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tính đến hết tháng 2 năm 2015, bình quân đã có 65,15% trong tổng số 80.000 phương tiện trên cả nước truyền dữ liệu về máy chủ của Trung tâm tích hợp dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (Tổng cục Đường bộ Việt Nam). Nhờ sự theo dõi chặt chẽ, tình hình vi phạm về thời gian lái xe, tốc độ xe chạy của lái xe đã giảm nhiều.

Nhiều doanh nghiệp cam kết không chở quá tải

Ngày 15/12, tại TP Cần Thơ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị ký cam kết không xếp hàng lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép đối với doanh nghiệp, cảng, bến trên địa bàn TP Cần Thơ.