Tổng cục An ninh I

Sinh hoạt chính trị Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân đội nhân dân

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân – Quân đội nhân dân để giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội là chủ đề của buổi sinh hoạt chính trị của Tổng cục An ninh I – Bộ Công an tổ chức , tại Hà Nội, ngày 19/12 nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

“Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Tổng cục An ninh I đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương” là những nội dung trọng tâm đề ra tại Hội nghị Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Đảng ủy Tổng cục An ninh I tổ chức tại Hà Nội, ngày 3/12.