Tổng cục Quản lý đất đai

Thanh tra sử dụng đất đai tại 17 tỉnh, thành

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn chấp thuận kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ, về các lĩnh vực “nóng” của ngành như đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu...

Cả nước đã cấp 41,6 triệu sổ đỏ với tổng diện tích 22,9 triệu ha

Theo Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2014 cả nước đã cấp được 41,6 triệu sổ đỏ với tổng diện tích 22,9 triệu héc ta, đạt 94,8% diện tích các loại đất đang sử dụng phải cấp sổ đỏ - diện tích cần cấp.