Tổng cục Phòng chống thiên tai

Hơn 7.000 vụ vi phạm đê điều chưa được xử lý

Ngày 26/6, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến Chủ tịch UBND cấp huyện các tỉnh, thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt năm 2020.

Cắm mốc theo dõi diễn biến của đảo cát “khủng long” ở Hội An

Sau chuyến khảo sát, Tổng cục phòng chống thiên tai sẽ tiến hành cắm mốc trong phạm vi 1km để phục vụ cho việc theo dõi diễn biến tình hình của khu vực đảo cát.