Tổng KTNN Hồ Đức Phớc

Kiến nghị truy thu 882 tỷ tiền thuế đối với Unilever là đúng

“Chúng tôi khẳng định việc kiến nghị truy thu 882 tỷ đồng là đúng và Đoàn Thanh tra thuế làm không đúng” – Tổng KTNN Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.