Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Hiệu quả trong thực hiện chủ trương cổ phần hóa tại PVN

Việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng 3 đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là PV Power, PVOIL và BSR trong cùng một thời điểm thu về cho Nhà nước 7.450 tỷ đồng đã khẳng định quyết tâm, tính hiệu quả trong thực hiện chủ trương cổ phần hóa của PVN.

30 nhà đầu tư muốn trở thành cổ đông chiến lược của PV Power

Chiều 15-1, tại buổi họp báo, ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐTV PV Power cho biết, PV Power đã tiếp xúc hơn 100 nhà đầu tư và nhận được thư quan tâm trở thành cổ đông chiến lược của 30 nhà đầu tư. PV Power sẽ triển khai lựa chọn Cổ đông chiến lược theo đúng quy định của pháp luật.

Cổ phần hóa Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đến hết 2016

Tại Quyết định điều chỉnh, bổ sung Đề án “Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn 2012 - 2015” vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPOWER) sẽ thực hiện cổ phần hóa từ năm nay đến hết 2016.