Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Lỗ chồng chất hàng trăm tỷ, Tổng công ty Cà phê Việt Nam xin giải thể 6 công ty con

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành về tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2018-2020. 

Truy tố nguyên Phó TGĐ Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Tuyến và Vinh đã lập hồ sơ, chứng từ khống vay 854.373 USD (tương đương 17,8 tỉ đồng) của Ngân hàng với lãi suất 8,5%/năm để chuyển cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nông sản Bắc Hà vay lại với lãi suất 21%/năm nhằm thu lãi suất chênh lệch nhưng không thu hồi được, gây thiệt hại cho Vinacafe hơn 18 tỉ đồng.