Tôi yêu Tổ quốc tô

Liên hoan hợp xướng chủ đề ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’

Liên hoan hợp xướng lần II – năm 2015, chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức.