Tỉnh ủy Vĩnh Long

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm, làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng 30 căn nhà cho người có công, khảo sát công trình chống hạn mặn tại huyện Vũng Liêm và làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long. 

Vĩnh Long cần khơi thông các nguồn lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý đối với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, chuẩn bị các điều kiện xây dựng và triển khai kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, tạo được động lực đột phá mới.