Tỉnh ủy Quảng Nam

Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 25 tại Quảng Nam

Thực tế của Quảng Nam rất sinh động, góp phần làm thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị và tiếp tục góp phần làm phong phú thêm hệ thống quan điểm của Đảng về công tác dân vận.

Công bố kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại Quảng Nam

Chiều 10-11, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, làm Trưởng đoàn đã công bố kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam tiếp tục hoãn Đại hội Đảng cấp cơ sở do dịch COVID-19

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tiếp tục tạm hoãn việc tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở (kể cả đại hội điểm) cho đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương.

Công nhận Di tích Quốc gia Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam

Sáng 19/3, Sở VH,TT& DL tỉnh Quảng Nam cùng UBND huyện Tiên Phước tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích Quốc gia của Bộ VH,TT&DL đối với Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam tại thôn 1, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước; đồng thời khánh thành Nhà bia và đường vào khu di tích này.