Tỉnh ủy Phú Yên

Thứ trưởng Bộ KH-CN đảm nhiệm chức trách Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Tại Tỉnh ủy Phú Yên sáng ngày 7-8, ông Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ ở Phú Yên.