Tỉnh ủy Hà Nam

Trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”.

Ngày 22-12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức tổng kết cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” với tổng số 35 giải cá nhân, 5 giải tập thể; trong đó 6 giải cá nhân và giải Nhất tập thể được trao cho Đảng bộ Công an tỉnh.

Hà Nam khen thưởng 41 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Sáng 30-11, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng...