Tin thị trường

Thị trường ngày 18/3

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,18-35,28 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 10/3

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,16-35,26 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 9/3

Vàng SJC TP HCM giao dịch ở mức 35,20-35,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thị trường ngày 5/3

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,28-35,38 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 3/3

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,35-35,45 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 11/2

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,21-35,31 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 10/2

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,20-35,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 9/2

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,19-35,29 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 6/2

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,23-35,33 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 3/2

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,26-35,36 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thời tiết ngày 2/2: Bắc Bộ duy trì mưa rét, vùng núi xuống dưới 10 độ

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (2/2), các tỉnh Bắc Bộ vẫn tiếp tục mưa rét với nền nhiệt duy trì ở mức thấp.

Thị trường ngày 29/1

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,31-35,41 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 28/1

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,36-35,46 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 27/1

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,31-35,41 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 26/1

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,37-35,47 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 24/1

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,57-35,67 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 21/1

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,74-35,84 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).