Tin thị trường

Thị trường ngày 7/5

Vàng SJC TP HCMgiao dịch ở mức 34,97-35,03 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 26/4

Vàng SJC TP HCM giao dịch ở mức 34,96-35,06 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 23/4

Vàng SJC TP HCM giao dịch ở mức 34,98-35,08 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 22/4:

Vàng SJC TP HCM giao dịch ở mức 35,03-35,13 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 21/4

Vàng SJC TP HCM giao dịch ở mức 35,01-35,11 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 15/4

Vàng SJC TP HCM giao dịch ở mức 35,09-35,19 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 14/4

Vàng SJC TP HCM giao dịch ở mức 35,09-35,19 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 13/4

Vàng SJC TP HCM giao dịch ở mức 35,12-35,22 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 10/4

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,14-35,24 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 8/4

Vàng SJC TP HCM giao dịch ở mức 35,16-35,26 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 6/4

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,27-35,37 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 5/4

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,21-35,31 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 3/4

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,16-35,26 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 2/4

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,17-35,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thị trường ngày 28/3

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,23-35,33 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 24/3

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,26-35,36 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 20/3

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,23-35,33 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).