Tin thị trường

Thị trường ngày 5/7

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,27-34,35 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 17/6

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,65-34,71 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 9/6

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,71-34,77 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 8/6

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,71-34,77 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 6/6

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,75-34,81 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 3/6

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,87-34,93 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 1/6

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,87-34,93 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 31/5

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,89-34,95 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 23/5

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,93-34,99 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 20/5

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,95-35,01 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 17/5

Vàng SJC TP HCM giao dịch ở mức 35,04-35,10 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC miền Bắc mua vào 35,04 triệu đồng/lượng, bán ra 35,12 triệu đồng/lượng.

Thị trường ngày 15/5

Vàng SJC TP HCM giao dịch ở mức 35,02-35,08 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 14/5

Vàng SJC TP HCM giao dịch ở mức 35,03-35,09 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 13/5

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,97-35,03 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 12/5

Vàng SJC TP HCMgiao dịch ở mức 34,94-35,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 9/5

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,98-35,04 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 8/5

Vàng SJC TP HCM giao dịch ở mức 34,99-35,04 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).