Tin lành Đêga

Từ bỏ sai lầm, vươn lên hướng thiện

Đại tá Huỳnh Văn Tào - Trưởng Công an huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên giới thiệu anh Ksor Y Răng, thường gọi là Ma Lý, 40 tuổi, trú ở buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh với chúng tôi. Ksor Y Răng người dân tộc Ê đê là một chàng trai siêng năng, được cô gái Nay H Bon “bắt chồng” theo tập tục. Hạnh phúc đó bị đánh mất chỉ vì Ksor Y Răng nhẹ dạ cả tin những kẻ lừa bịp, dụ dỗ và lôi kéo đi theo cái gọi “Tin Lành Đề Ga”.

Giúp đồng bào từ bỏ tà đạo

Để lừa bịp người dân, một số đối tượng phản động FULRO đã tự dựng nên các hình thức giả danh hoạt động tôn giáo nhằm tập trung lực lượng, tuyên truyền chống phá chính quyền, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Đây thực chất là những trò lừa bịp núp bóng tôn giáo giả tạo nhằm thực hiện các mưu đồ chính trị đen tối.

40 năm giữ bình yên Tây Nguyên

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, các thế lực bên ngoài vẫn tìm cách lợi dụng một số đối tượng có tư tưởng ly khai, tự trị dựng lên tổ chức FULRO để chống phá chính quyền cách mạng. Chúng hình thành hệ thống hành chính, quân sự, đòi chia sẻ quyền lực và chống phá cách mạng, lập ra “Bộ Chỉ huy mặt trận” có 11 bộ, 4 vùng chiến thuật, hoạt động ở vùng Tây Nguyên và các tỉnh Nam khu V cũ.