Tiểu học Lê Đức Thọ

Hiểu, thực hiện đúng "nới lỏng” tại trường học trong phòng chống dịch giai đoạn mới

Thực hiện việc nới lỏng, bỏ giãn cách, không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ngồi học trong lớp… là những hướng dẫn mới nhất với các trường học trong phòng chống dịch COVID-19 của giai đoạn mới.