Tiểu ban Truyền thông văn hóa

Miễn phí tham quan các địa điểm du lịch cho khách APEC 2017

Khách APEC sẽ được miễn phí tham quan tại các địa điểm du lịch ở 10 tỉnh, thành tổ chức Hội nghị trong Năm APEC 2017 trên cả nước.