Tiểu ban Lý luận

Hội thảo khoa học “Nghệ thuật bảo vệ An ninh quốc gia, những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày 16-3, tại Hà Nội, Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực bảo vệ An ninh quốc gia (ANQG), Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ thuật bảo vệ ANQG, những vấn đề lý luận và thực tiễn” dưới sự chủ trì của Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Hội đồng - Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực bảo vệ ANQG, Giám đốc Học viện ANND.