Thường vụ Quốc hội

Lấy ý kiến nhân dân về dự án Bộ luật Dân sự sửa đổi1

Sáng 23/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) để chuẩn bị lấy ý kiến nhân dân.

Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành tích cực giải quyết kiến nghị của cử tri

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 8/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV.

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến lần đầu vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).