Thượng úy Dương Đình Mạnh

Thượng úy An ninh sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thượng tá Bùi Ngọc Thành – Phó trưởng Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) nhận xét, Thượng úy Dương Đình Mạnh là cán bộ trẻ, thời gian qua đã luôn phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, thi đua lập thành tích Vì An ninh Tổ quốc.