Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ngày 9-12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Khen thưởng 46 tập thể và 110 cá nhân phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII

Sáng 12-8, tại Hà Nội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh thăm và làm việc tại Ninh Bình

Nhân dịp Xuân Bính thân, mừng năm mới 2016, sáng 11-2, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã về thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình.