Thường trực Ban Bí thư

Khích lệ tìm tòi, tôn trọng ý kiến khác nhau về lý luận và phê bình văn nghệ

Ngày 29/1, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật (LLPB VHNT) TƯ đã họp tổng kết công tác năm 2014 và bàn các nhiệm vụ năm 2015. Đến dự, có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đại diện các bộ, ngành, các hội VHNT…