Thượng sỹ Kiều Đình Kỷ

Tàng trữ ma túy gặp CSCĐ xin hối lộ để được tha

Trong khi tổ công tác lập biên bản vi phạm, Đức đã hối lộ tổ công tác gần 1 triệu đồng để xin tha. Hành vi này đã bị cảnh cáo.