Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Khánh thành Trung tâm báo chí quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Trung tâm báo chí quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sẽ chính thức đi vào hoạt động 24/24h từ ngày 26-2 đến 1-3.