Thường Vạn Toàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Chiều 27-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Thường Vạn Toàn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc.