Thuốc giả

Tiêu hủy gần 200kg thuốc Ama Kông giả

Ngày 26-5, Đội phòng chống tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm - Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành tiêu hủy 160kg thuốc Ama Kông không rõ nguồn gốc.