Thủ tướng Malaysia

Ông Mahathir được chọn làm Thủ tướng lâm thời Malaysia

Quốc vương Malaysia chỉ định ông Mahathir Mohamad làm Thủ tướng lâm thời, vài giờ sau khi ông đệ đơn từ chức và giới thiệu nhân vật khác thay mình.